Roľnícke družstvo " Vrátno ", Hradište pod Vrátnom